FAQ: otázky a opovědi

 

 

 

Stupeň krytí IP proti dotyku živých elektrických částí

  Tento kód je označován písmeny IP a rozdělen do dvou číselných částí ( příklad: IP00 ). První z číslic ( z leva ) udává ochranu proti nebezpečnému dotyku a vniknutí cizích předmětů. Druhá číslice udává míru ochrany proti vniknutí vody do přístroje. Následovat mohu doplňková ( nepovinná ) písmena ( a,b,c,d, nebo h,m,s,w ), která blíže mohou specifikovat dané prostředí nebo použití. IP kód je definován v normě ČSN EN 60529.

První číslice ( z leva ) udává stupeň krytí proti dotyku

stupeň

nebezpečným dotykem

vniknutím cizích předmětů

IP 0x

bez ochrany

bez ochrany

IP 1x

dlaní (>5×5 cm)

velkých

IP 2x (IPxxB)

prstem (>12,5×12,5 mm)

malých

IP 3x

nástrojem (>2,5 mm)

drobných

IP 4x (IPxxD)

nástrojem, drátem (>1 mm)

velmi drobných

IP 5x

jakoukoliv pomůckou

prachu částečně

IP 6x

jakoukoliv pomůckou

prachu úplně

 

 

Druhá číslice ( z leva ) udává stupeň krytí proti průniku tekutin ( nejčastěji vody )

stupeň

vniknutím vody (specifikace IPX)

IP x0

bez jakékoliv ochrany

IP x1

chráněno proti kapající vodě 1+0,5 mm za minutu

IP x2

chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu

IP x3

chráněno proti vodní tříšti

IP x4

chráněno proti stříkající vodě

IP x5

chráněno proti tryskající vodě

IP x6

chráněno proti intenzivně tryskající vodě

IP x7

chráněno proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky 1m

IP x8

chráněno proti potopení do vod

IP x9

chráněno proti tryskající vysokotlaké teplé vodě

 

 

 

Teplota chomatičnosti - co to znamená

  Teplota chomatičnosti je vlastně barva světla, které vydávají zdroje světla, jako jsou žárovky, lineární trubice, LED zdroje, svítidla, ale i slunce. Tato hodnota se měří ve stupních Kelvina (K). Čím více Kelvinů, tím je světlo „studenější“ bílé až do modra a čím méně Kelvinů, tím je světlo „teplejší“ a je více do žluté barvy. Běžné světelné zdroje mývají teplotu chromatičnosti v rozmezí 2700 až 6500K, speciální a dekorativní světelné zdroje i méně nebo více. Během slunečného, jasného dne se hodnota ve venkovním prostředí pohybuje kolem 10000 až 12000K.

 

 

 

Co znamená u světelných zdrojů „světelný výkon“

Světelný výkon je fotometrická veličina charakterizující světelný výkon záření světelného zdroje ( žárovky, lineární trubice, svítidla ), která se měří v lumenech na watt ( lm/W ), kdy tato hodnota udává jaký světelný tok je ve vztahu k výkonu světelného zdroje. Jedná se o určující jednotku účinnosti zdroje a čím vyšší hodnota, tím je světelný zdroj efektivnější ( úspornější ). Pokud je tato hodnota nižší než 100 lm/W, jedná se velmi málo úsporný zdroj. Pokud se tato hodnota pohybuje nad 130 lm/W jedná se o velmi úsporný světelný zdroj.

 

 

 

Co znamená u světelných zdrojů "světelný tok"

Světelný tok je fotometrická veličina charakterizující světelný výkon záření či jeho zdroje uváděný v jednotkách nazývaných lumen ( lm ). Vyjadřuje množství světelné energie, kterou přenese záření nebo zdroj vyzáří ( celkově ) za časovou jednotku. Čím vyšší je tato hodnota, tím více světelný zdroj vydává světla. Zde není udávaná souvislost ve vztahu k výkonu a nejedná se tedy o účinnost a je tedy možné, že dva světelné zdroje budou mít stejný „světelný tok“, ale jiný „světelný výkon“.

 

 

 

Co znamená "Index podání barev CRI"

Index podání barev ( zkratka CRI ), je parametr světelných zdrojů, který udává přesnost, s jakou světlo z určitého zdroje zachovává barvy povrchů, na něž dopadá. Tato hodnota se pohybuje v rozmezí 0 až 100 a čím je tato hodnota vyšší, tím je podání barev přirozenější a bližší skutečnosti ( věrnější ). Hodnota CRI=0 znamená, že nelze rozpoznat jednotlivé barvy a hodnota CRI=100 znamená, že daný světelný zdroj má přirozené podání barev.

 

 

 

Co znamená "mechanická odolnost IK"

Mechanická odolnost ( IK ) určuje stupeň ochrany, který zajišťuje kryt zařízení před vnějšími mechanickými údery. Označení mechanické odolnosti se skládá z písmen IK a označuje její úroveň na jedenáctistupňové stupnici („00” až „10”). Čím vyšší je číselná hodnota parametru IK, tím vyšší je mechanická odolnost.

 IK stupeň Síla nárazové energie Ekvivalent dopadu
00 0 J žádná ochrana
01 0.15 J Ekvivalent nárazu o hmotnosti 0,2 kg pád ze 75 mm na nárazovou plochu.
02 0.20 J Ekvivalent nárazu o hmotnosti 0,2 kg, pád z 10 mm na nárazovou plochu.
03 0.35 J Ekvivalent nárazu o hmotnosti 0,2 kg pád z 17,5 cm na nárazovou plochou.
04 0.50 J  Ekvivalent nárazu o hmotnosti 0,2 kg pád z 25 cm na nárazovou plochou.
05 0.70 J  Ekvivalent nárazu o hmotnosti 0,2 kg pád z 35 cm na nárazovou plochou.
06 1J  Ekvivalent nárazu o hmotnosti 0,5 kg pád z 20 cm na nárazovou plochou.
07 2 J Ekvivalent nárazu o hmotnosti 0,5 kg pád z 40 cm na nárazovou plochou.
08 5 J Ekvivalent nárazu o hmotnosti 1,7 kg pád z 29,5 cm na nárazovou plochou.
09 10 J Ekvivalent nárazu o hmotnosti 5 kg pád z 20 cm na nárazovou plochou.
10 20 J Ekvivalent nárazu o hmotnosti 5 kg pád z 40 cm na nárazovou plochou.

 

 

 

Co znamenají ochranné zóny v koupelně

Ochranné zóny v koupelně určují kde a jaké elektrické spotřebiče mohou být umístěny nebo namontovány dle normy ČSN 33 2000-7-71. Tyto zóny jsou v koupelně čtyři, značené čísly 0,1,2, a 3.


Zóna „0“: je vnitřní prostor koupací nebo sprchové vany, viz. obr. 1. V prostoru se sprchou bez vany je zóna "0" vymezena podlahou a rovinou ve výšce 10 cm nad podlahou a její plocha má stejný vodorovný rozsah jako zóna "1" V této zóně je povolenou používat pouze přístroje, které mají stupeň krytí IP67 a jsou napájeny bezpečným napětím 12 V.

Zóna „1“: definitivním povrchem podlahy a vodorovnou rovinou odpovídající nejvýše upevněné sprchové hlavici nebo sprchovému výtoku. Pokud jsou tyto níže, je zóna "1" výškově ohraničena vodorovnou rovinou ve výšce 225 cm nad definitivním povrchem podlahy. V této zóně je povoleno používat pouze přístroje, které mají stupeň krytí IP44 ( nebo vyšší ) a jsou na bezpečné napětí 12 V.

Zóna „2“: definitivním povrchem podlahy a vodorovnou rovinou odpovídající nejvýše upevněné sprchové hlavice nebo sprchového výtoku. Pokud jsou tyto níže, je zóna "2" výškově ohraničena vodorovnou rovinou ve výšce 225 cm nad definitivním povrchem podlahy. Svislou plochou na vnější straně zóny "1" a rovnoběžnou svislou plochou vzdálenou 60 cm vně od zóny "1". V této zóně je povoleno používat pouze přístroje, které mají stupeň krytí IP44 ( nebo vyšší ).

Zóna „3“: vyplňuje zbytek místnosti, kde nezasahují ostatní zóny 0,1 a 2. V této zóně je povoleno používat pouze přístroje, které mají stupeň krytí IP21 ( nebo vyšší ).

 

Toto není plné znění všech aspektů daných normou ČSN 33 2000-7-71, ale pouze zjednodušeně ukazuje jednotlivé zóny a možné použití přístrojů v daných podmínkách.

 

 

 

Co znamená oblouková ochrana AFDD

Oblouková ochrana je přístroj určený pro zamezení efektu poruchového elektrického oblouku odpojením obvodu od napájení.
Poruchový oblouk je nebezpečný neúmyslný oblouk mezi vodiči. Je to vlastně světelný výboj elektřiny napříč izolací, obvykle doprovázený částečným odpařením materiálu vodiče. Takový jev ve vodiči může zapříčinit vznícení izolace a následný požár objektu. A právě oblouková ochrana AFDD takové efekty eliminuje. Oblouková ochrana AFDD nenahrazuje ochranné vlastnosti jističů nebo proudových chráničů v případě paralelní poruchy, ale tvoří jejich doplněk pro kompexnější ochranu!

Příklady příčin vzniku poruchových oblouků může být mnoho a to například: špatně dotažené šrouby ve spojovacích krabicích nebo na přístrojích, poškozené přívodní kabely nadměrným používáním, ohýbáním nebo jejich poškozením cizím předmětem, případně poškozením hlodavci. Kabelu poškozené UV zářením, vysokou okolní teplotou nebo chemikáliemi.

Co znamená zkratka AFDD - Arc Fault Detection Device

 

 

 

Jak zapojit datový konektor RJ45

V podstatě existují dvě formy zapojení datového kabelu a to přímé a křížené.

Přímé zapojení ( T568B ): je shodné zapojení všech žil ( pinů konektorů ) na obou stranách kabelu. Toto zapojení je častější a používá se pro připojení PC se síťovými prvky, jako jsou switche, routery atd.

Křížené zapojení ( T568A ): jsou dva páry vodičů vůči sobě přehozené a tím vzniká potřebné křížení. Toto zapojení se používá měně a je určeno pro připojení PC proti PC.

Potřebné konektory, kabely, narážecí nástroj PROSKIT CP-3141 nebo krimpovací kleště HANLONG HT-2008R můžete najít na našem eshopu. 

Následně je po krimpování konektorů vhodné otestovat průchodnost jednotlivých žil např. námi nabízeným kabelovým testerem DIPOL N7055, který umí testovat jak datová konektory RJ45, tak i telefonní RJ11. Tento tester umí nejenom překontrolovat vodivé spojení jednotlivých žil, ale i jejich správné křížení nebo naopak nežádoucí zkrat mezi žilami.

 

 

 

Jak postavit "signalizační sloup / signalizační maják"?

 

  Je to velmi jednoduchá a zvládne to opravdu každý. Nejprve je potřeba si ujasnit několik věcí, které jsou k tomu potřeba. Jedná se o napájecí napětí, umístění a s tím spojenou výšku sloupku, druh a počet jednotlivých barev ( barevných stupňů ), barvu základních dílů a případné doplňky, jako je například zvukový modul. V naší nabídce máme kompletní sortiment Harmony® XVU o průměru 60 mm.

  Nejběžnější je černé provedení základních dílů. Pokud začneme od spodního dílu, je potřeba zvolit buď přímou montáž ( díl č.8 kód: XVUZ01 ) nebo na podstavci s výškou 100 mm ( díl č.9 kód: XVUZ02 ) případně výškově nastavitelný podstavec v rozsahu 210 až 385 mm ( díl č.10 kód: XVUZ05 ).

  Dalším dílem je objímka s horním krytem. Zde je důležité vybrat variantu dle napájení buď 24 V AC/DC ( díly č.1,5 a 6 kód: XVUC21B ) nebo na 100 až 240 V AC ( díly č.1,5 a 6 kód: XVUC21MP ).

 Nyní světelné moduly dle požadované barvy, kde pro příklad vybeme stále svítící moduly pro 24V AC/DC ( díl č.3 kód: XVUC23, XVUC24, XVUC25, XVUC26, XVUC27, XVUC28 nebo XVUC29 ), případně je možné ještě doplit o zvukový modul ( díl č.2 kód: XVUC9S ). Pokud je potřeba sloupek/maják naklánět pod různými úhly, je možné použít ještě úhlový kloub ( díl č.7 kód: XVUZ06 ).

Tyto sloupky / majáky je samozřejmě možné dále rozšiřovat nebo dopňovat o další díly, které si můžete prohlédnout zde.

 

 

 

Co znamená proudová vypínací charakteristika jističe

Vypínacích charakteristik je hned několik a označují se písmeny B,C,D,K a Z. Tato písmena charakterizují, za jakou dobu daný jistič vybaví ( vypne ) během nadproudu nebo zkratu v obvodu.

Charakteristika B

Vypíná při 3 až 5ti násobku

Charakteristika C

Vypíná při 5 až 10ti násobku

Charakteristika D

Vypíná při 10 až 20ti násobku

Charakteristika K

Vypíná při 10 až 14ti násobku

Charakteristika Z

Vypíná při 2 až 3ti násobku

 

 

Jističe s charakteristikou B – charakteristika jističů s označením „B“ je určena pro zařízení a obvody s malými proudovými rázy. Tyto jističe jsou nejčastěji vidět v domovních instalacích, ale i v průmyslu.

Jističe s charakteristikou C - charakteristika jističů s označením „C“ se používá v obvodech se středními proudovými rázy, které vznikají například při použití nářadí v dílně nebo na zahradě s ohledem na indukční a kapacitní zátěže spotřebičů.

Jističe s charakteristikou D - charakteristika jističů s označením „D“ je výjimečná v běžné elektroinstalaci v domácnostech se s ní setkáte spíše okrajově a používá se v obvodech velkými proudovými rázy. Používá se hlavně pro jištění transformátorů a asynchronních motorů.

Jističe s charakteristikou K - charakteristika jističů s označením „K“ se používá v obvodech s velkými proudovými rázy. Nejběžněji se používají v průmyslu pro odjištění motorů s velkými záběrnými proudy.

Jističe s charakteristikou Z - charakteristika jističů s označením „Z“ se používají v průmyslu pro vysoce citlivá zařízení s polovodiči, jako jsou spínané zdroje, datová centra, řídící systémy atd.

 

 

 

Typy proudových chráničů dle reziduálního proudu

 

  • Typ AC používá se pro odhalování střídavých reziduálních proudů o běžných kmitočtech. Používají se u běžných spotřebičů a osvětlení, elektrických topení, bojlerů, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice atd.
  • Typ A odhalí sinusové reziduální proudy nebo pulsující stejnosměrné reziduální proudy. Vhodný pro běžné domácí spotřebiče a elektroniku.
  • Typ F pracuje stejně jako typ A, ale navíc je schopen pracovat s frekvencemi do 1 kHz – spotřebiče s frekvenčním měničem například sušička, tepelné čerpadlo.
  • Typ B pracuje stejně jako typ F, navíc odhalí i hladký stejnosměrný reziduální proud. Používá se hlavně tam, kde je potřeba vyšší spolehlivost, například nabíjecí stanice.
  • Typ B+ pracuje stejně jako typ B, ale detekuje větší frekvence. Používá se v průmyslu i zdravotnictví, ale i k detekci svodových proudů, které by mohly způsobit požár.

 

Tyto typy mohou mít ještě varianty G, K a S

Varianta bez označení: jedná se o běžné chrániče bez jakéhokoliv zpoždění určené pro běžné aplikace.
Varianta G: disponuje minimálním krátkodobým zpožděním 10 ms a jedná se o chránič, který má zvýšenou odolnost proti nechtěnému vypnutí.
Varianta K: charakteristika tohoto provedení je obdobná jako u provedení G, ale je definována normou VDE.
Varianta S: ( selektivní ) má zpoždění 40ms a je definováno normou IEC.

 

 

 

Jak na řazení domovních vypínačů

Zde si jednoduše vysvětlíme k čemu se používá jaké řazení ( číslování ) domovních vypínačů. Tyto řazení je možné různě kombinovat pro různé účely, ale tomu se tu nebudeme věnovat. Článek má za úkol vysvětlit základní druhy řazení těchto domovních spínačů.

Řazení č. 1 - jednopólový vypínač
Nejběžnější a nejpoužívanější je spínač řazení 1, který se používá ke spínání jednoho spotřebiče ( nejčastěji světla ) z jednoho místa.

Řazení č. 5 - dvoupólový vypínač ( sériový vypínač )
Druhý nejběžnější je spínač č.5 ( nazývaný také sériový vypínač, slangově „lustrák“ ) Jak již slangový výraz napovídá, používá se k ovládání dvou spotřebičů ( nejčastěji světel – lustrů ) z jednoho místa.

Řazení č. 6 – střídavý vypínač ( schodišťový vypínač )
Další z řazení se používá řazení č.6 – střídavý vypínač ( slangově nazývaný schodišťák ), který se používá v kombinaci s dalšími spínači a to č.6, č.6+1 nebo č.7. Používá se hlavně na chodbách a to například v kombinaci s další, spínačem č.6 pro zapnutí světla na jednom konci chodby a zhasnutí na druhém konci chodby ( ovládání jednoho světla ze dvou míst ).

Řazení č. 6+6 (6+1) – dvojitý schodišťový vypínač
Dříve bylo toto řazení označováno 5B ( 6+6 ) a 5A ( 6+1 ) Tyto spínače se používají k samostatnému ovládání dvou svítidel ze dvou různých míst ( samostatně ). Kombinace dvou spínačů 6+6 slouží k samostatnému zapínaní dvou světel na jedné straně chodby a vypínaní na druhé straně chodby. Méně časté je použití kombinace 6+6 s kombinací 6+1, kdy jedno svítidlo je ovládané z obou stran a druhé svítidlo pouze z jedné strany ( tam kde je spínač 6+1 ). 

 

Řazení č. 7 – křížový vypínač
Zapojení s křížovým spínačem č.7 ( přepínačem ) a dvěma spínači č.6 je asi nesložitější zapojení a používá se například na schodištích, u kterých potřebujeme například v mezipatře přepnout svítidla z jednoho schodiště na druhé. Zapojení, které použito na schématu je toho příkladem. Prvním spínačem č.6 rozsvítíme první schodiště, dojdeme do mezipatra, tam spínačem č.7 současně zhasneme schodiště č.1 a rozsvítíme schodiště č.2. Až dojdeme na konec schodiště 2, tak můžeme druhým spínačem č.6 zhasnout schodiště č.2.

Řazení č. 1/0 – tlačítko
Tlačítko s řazením č.1/0 se nejčastěji používá k ovládání pomocí dalšího zařízení ( přístroje ). Jako příklad může sloužit v zapojení s impulsním relé ( viz obrázek ) pro ovládání světelného okruhu z více míst. Dalším příkladem je zapojení se schodišťovým spínačem pro rozsvícení z více míst na určitou dobu.

 

 

 

 

Označení tvaru jádra a jejich použití

Základní rozdělení jader vodičů je dle vnějšího tvaru na kruhové a sektorové

 

 

Dále se tyto jednotlivé jádra ještě dělí dle detailnějších vlastností na:

RE - kulatý plný - výroba kabelů a vodičů malých a středních průřezů pro pevné uložení

RM - kulatý vícežilový - výroba kabelů a vodičů středních a velkých průřezů pro pevné uložení

RF - kulatý vícežilový s jemným laněním - výroba kabelů a vodičů všech průřezů pro pohyblivé uložení, velká ohebnost

RMV - kulatý vícežilový komprimovaný (válcovaný) - výroba kabelů středních a velkých průřezů od 25mm² pro pevné uložení

SE - sektor plný - výroba kabelů středních a velkých průřezů z hliníku do 240mm² pro pevné uložení

SM - sektor vícežilový, komprimovaný (válcovaný) - výroba kabelů středních a velkých průřezů od 35mm² pro pevné uložení

 

 

 

 

 

Barevné značení vodičů u silových kabelů

Barevné značení jednotlivých vodičů v silových kabelech dle ČSN 33 0166 platné od 1.7.2005 pro pevné i flexibilní uložení je uvedeno v následující tabulce.

Příklad kabelu: CYKY-O 4x2,5

Značení s označením „O“ se nachází v první části tabulky a zde zvolíme sloupeček označený „4-O“ a následně vidíme, že se jedná o žíly s barvami:

 

 


  • modrá ( nulový vodič )
  • hnědá ( fázový vodič L1 )
  • černá ( fázový vodič L2 )
  • šedá ( fázový vodič L3 )

Pro zvětšení tabulky klikněte na obrázek níže.

 

 

 

 

 

 

Rodělení motorů dle montážní polohy a uchycení

Rozlišení motorů se provádí dle několika specifikých vlasntostí a mezi nimi je také dle typu montáže: buď přírubové nebo patkové a také dle orientace daného motoru, které se označují písmeny IM ... doplněny o další písmena a číslice dle tabulky níže.

 

Tuto tabulku s dalšími údaji v původním provedení můžete stáhnout zde.

 

 

 

 

 

 

Co znamená funkce DimTone

Funkce „DimTone“ posouvá stmívání světelných LED zdrojů o třídu výše. Dovoluje Vám zažít pocit změny teploty chromatičnosti při stmívání, stejně tak jako klasická vláknová žárovka. Při plném výkonu svítí LED zdroj teplým světlem 2700K. Při stmívání se teplota chromatičnosti snižuje až na příjemných 2200K ( žluté měkké světlo ). Tento efekt navodí příjemnou atmosféru při setmění světelného zdroje. Teplota světla ovlivňuje Vaši náladu a pocity.

Vizuelní efekt funkce "DimTone" je možné vidět na videu