O společnosti Viola Elektro Rakovník

  Rodinná firma Elektro-viola se na trhu velkoobchodního prodeje elektroinstalačního materiálu pohybuje již od roku 1991. Od počátku se specializujeme na průmyslové závody, zemědělské organizace, montážní firmy, ale i na běžné spotřebitele v regionu Rakovník a jeho okolí. V současné době máme centrální sklad v Rakovníku a pobočky v Lounech a v Žatci. Naším cílem je spokojený zákazník, který nás vnímá jako spolehlivého partnera v každé době. Ke každému zákazníkovi proto přistupujeme individuálně. Samozřejmostí je u nás zákaznický servis na vysoké úrovni, přátelský kolektiv pracovníků, velké skladové zásoby, spolehlivá logistika, marketingová podpora a v neposlední řadě skvělá cena.

 

Začátky

Firma Elektro-viola se na trhu velkoobchodního prodeje elektromateriálu pohybuje již od roku 1991. Od počátku se specializovala na průmyslové závody, zemědělské organizace, montážní firmy, ale i na běžné spotřebitele v regionu Rakovník a jeho okolí. 
„První zákazníky jsem obsluhoval v garáži svého rodinného domu v Lužné u Rakovníka. Tyto prostory přestaly záhy stačit a firma prožívala první stěhování do Lišanské ulice. Jednalo se o objekt bývalé dílny Spojů se sídlem v Rakovníku,“ vzpomíná zakladatel společnosti Rudolf Kulhánek. 
Tímto přesunem začala firma rozšiřovat počet svých klientů, zaměstnanců, sortimentu a samozřejmě také služeb.„Dnes s úsměvem toto období nazývám „pionýrskými časy“, které vytvořily první opravdové a dlouhodobé partnerské vztahy, z nichž většina trvá dodnes. Tyto vztahy jsou pro firmu klíčové a tvoří takzvaný zlatý fond naší společnosti,“ dodává Kulhánek.
Společnost Elektro-viola se vždy snažila svým partnerům a zákazníkům věrnost oplácet. Logicky z toho vyplynuly služby, které vzájemné vztahy utužovaly a utužují dodnes. Samozřejmostí se stal zaměstnanecký kolektiv sestavený ze zkušených a lety prověřených odborníků v oboru silnoproudé elektrotechniky. Tito lidé poskytovali a poskytují rady a doporučení k jednotlivým potřebám konkrétních zákazníků.
 

Postupné rozšiřování 

Na přelomu let 1995-1996 i výše uvedené prostory přestaly splňovat potřeby stále se rozvíjející firmy. vypočítává Rudolf Kulhánek a dodává. „Proto jsme začali hledat nové, větší zázemí. Druhé stěhování bylo uskutečněno do prostor bývalé vazárny v zahradnictví v ulici Dukelských hrdinů, taktéž v Rakovníku. Pro spolupracující firmy to byl velký posun nejen ve smyslu větších zásob, ale především v rozšířené nabídce služeb, zaměstnanců a také zákazníků,“„Samozřejmostí v té době byla komunikace se zákazníky, rozšíření sortimentu zboží i dodavatelů, možnost rozvozu zboží, příprava zboží na objednávku, čímž jsme zákazníkům šetřili čas, řezání kabelů na míru, odběr zboží na fakturu a spousta dalších služeb.“ 

Vážně tou dobou začali firmu Elektro-viola brát i dodavatelé a výrobci, kteří si vedení předcházeli zajímavými cenovými nabídky a slevami, což mělo odraz i v cenách pro koncové zákazníky. „Dnes snad není významný dodavatel elektromateriálu v ČR, se kterým bychom neobchodovali napřímo. Tento fakt jsme zaznamenali v celorepublikovém měřítku. V roce 1995 jsme se stali členy Asociace velkoobchodů s elektromateriálem (AVE).“(Svaz elektrotechnických velkoobchodů)
 

První maloprodejna

V roce 1998 jsme otevřela společnost maloobchodní prodejnu se zaměřením na svítidla, světelné zdroje, vypínače, zásuvky, zvonky a jiné bytové a venkovní elektro-doplňky. Maloobchod Elektro-viola sídlil v Trojanově ulici, nedaleko rakovnického náměstí. Prostory prodejny nebyly velké, proto se přirozenou službou stala možnost výběru z katalogů firem, které se distribucí svítidel zabývají. Maloobchod si získával své zákazníky i proto, že v Rakovnicku obchod tohoto typu chyběl.
V roce 1999 se Elektro-viola stala členem Svazu elektrotechnických velkoobchodů (SEV), který sdružuje 16 největších prodejců elektromateriálu v ČR, se společným celkovým obratem převyšujícím 4 miliardy Kč za rok.
 

Budování vlastního sídla

V roce 2000 začala firma opět pociťovat nedostatek prostoru. A to nejen ve skladě velkoobchodu, ale i v prodejně maloobchodu. Na jaře téhož roku jsme získali její dnešní majitelé možnost koupit pozemek na lukrativním místě budoucí průmyslové zóny v Luženské ulici. Po několikaměsíční přípravě začala stavba nového, moderního a víceúčelového sídla firmy Elektro-viola. 

„Po překonání menších i větších problémů jsme se na jaře roku 2001 potřetí stěhovali. Prostory o ploše 1200 m2 jsou naplněny 12 000 druhy zboží. Prostory haly jsme rozdělili na jednotlivá oddělení, například kabelová stěna s novým navíjecím strojem, oddělení jističů a relé, průmyslových svítidel, jističových skříní, chrániček a tak dále,“vyjmenovává Rudolf Kulhánek (viz fotogalerie skladu).

Ve skladu je připraven tým kvalifikovaných elektrikářů, kteří rádi pomohou a poradí s výběrem zboží. O radu je mohou zákazníci žádat i s problémy spojenými s instalací zboží. Samozřejmostí je možnost nákupu na fakturu. Při větším či stálém odběru zboží je každému automaticky udělena sleva, která je flexibilní, závisí na množství nakoupených produktů.

Pokud mají zákazníci problémy s dopravou, je firma Elektro-viola připravena odvézt zakoupené zboží na uvedené místo, a to zdarma! Vyskytne-li se s koupeným výrobkem jakýkoliv problém, mají zákazníci možnost donést ho zpět a výrobek bude vyreklamován. Na velkou část sortimentu se vztahuje okamžitá výměna výrobku za jiný kus. 
 

Speciální maloprodejna

V maloobchodě, který přímo navazuje na nové sídlo firmy, je vystaveno více než 500 typů lustrů, lampiček a zářivek připravených k okamžitému odběru. Dalších několik stovek typů je na výběr v několika desítkách katalogů, z nichž si některé mohou zájemci půjčit domů pro klidný a nerušený výběr.

Personál prodejny rád poradí ohledně výběru typů svítidel a pro případné komplikace s instalací rád poradí některý z kvalifikovaných pracovníků. To vše je pro připraveno v prodejně o půdoryse 300 m2 (viz fotogalerie prodejny). 
 

Založení s.r.o.

Prvního ledna 2004 došlo ke změně společnosti, reprezentující značku Elektro-Viola. Novým nositelem této značky je společnost Elektro-viola s.r.o., kterou jako společníci vlastní čtyři rodinný příslušníci: Marie Kulhánková, Rudolf Kulhánek, Pavel Kulhánek a Kateřina Kulhánková. Vlastníci společnosti jsou zároveň vrcholnými manažery a zodpovídají za veškerou činnost společnosti. Společnost pro prodej i administrativu využívá jednak nový objekt na okraji města Rakovník, kde je umístěno také sídlo firmy, a dále pronajaté prostory skladů mimo sídlo firmy.

Rok 2005 úspěšně navázal na předcházející období, ve kterém došlo k dalšímu zvýšení tržeb přes zostřující se konkurenci na trhu v prodávaném sortimentu. „Úspěch mimo jiné přičítáme zkušenostem, které kolektiv zaměstnanců nabyl v předchozích letech, ale také správné aplikaci systému řízení jakosti ISO 9001:2001 a členství ve Svazu elektrotechnických velkoobchodů. Růst obratu v roce 2005 však byl doprovázen poklesem rentability a likvidity. Je to důsledek vyšší tvorby opravných položek, vyšších odpisů a zvýšení úrokových nákladů. Zvýšil se stav majetku, zejména zásob, čemuž odpovídá také nárůst závazků společnosti,“ říká ředitel s.r.o. Rudolf Kulhánek.

Výše obratu není přímo ovlivňována devizovým kursem Kč, společnost přímo aktivně neobchoduje se zahraničními partnery. Firma si je vědoma svého postavení na trhu v ČR, a proto svoji cenovou politiku průběžně přizpůsobuje konkurenci. V průběhu roku 2005 byly výše prodejních cen odběratelům stanovovány s ohledem na objem odebraného množství a perspektivnost klientů. Z tohoto pohledu nepatrný nárůst podílu nákupní ceny na ceně prodejní považuje za objektivní odraz vývoje trhu a konkurence na něm. K poklesu podílu došlo v oblasti osobních nákladů i přes zvýšení počtu zaměstnanců, což je z dlouhodobého pohledu žádoucí trend. Výše krátkodobých úvěrů při současných úrokových sazbách je nákladově přijatelná.
 

Rozvoz zboží

Ke stále rostoucí spokojenosti zákazníků a odběratelů jistě přispěl v rámci podpůrných programů i pravidelný rozvoz zboží. „K tomuto účelu slouží dva dodávkové vozy Iveco a Ducato. Vždy v pondělí a ve středu rozvážíme okres Rakovník, v úterý pak okresy Beroun, Kladno, Praha a Mladá Boleslav, ve čtvrtek pak k Praze a Mladé Boleslavi přidáváme i okres Benešov a v pátek zajíždíme do okresů Louny, Most, Teplice a Kralupy nad Vltavou,“ vypočítává Pavel Kulhánek a dodává: „Existuje samozřejmě i možnost individuálních rozvozů.“
 

Elektronický obchod

V roce 2005 ve společnosti Elektro-viola naplno rozběhl i elektronický obchod, kde si mohou zákazníci zboží nejen vyhledat, ale i objednat. Samozřejmostí je i elektronický ceník. „Okamžitě je vidět, zdali je požadovaná položka skladem. Zákazníci na internetu naleznou nejen veškerý dostupný sortiment, ale i aktuální slevy a akční nabídky. Posléze je zákazníkům zboží dopraveno až do domu,“ doplňuje informaci o elektronickém obchodě Pavel Kulhánek.
 

Další rozšíření

Na jaře roku 2006 došlo k výraznému rozšíření skladových prost a tím i k rozšíření služeb. „Došlo ke koupi skladu v Lišanech, kde disponujeme dalšími 450 m2 kryté plochy a 5000 m2 volné panelové zpevněné plochy. S těmito prostorami nepřijdou zákazníci prakticky vůbec do styku, protože slouží pro naše nadnormativní zásoby. Nemusí se tedy obávat, že by zboží nakoupili v našem hlavním areálu a museli pro něj dojíždět do Lišan,“ říká spolumajitel společnosti Pavel Kulhánek.

V průběhu roku 2006 stabilizovala Elektro-viola s.r.o. počet zaměstnanců na čtyřiadvaceti. Tento počet dává dokonalé záruky pro pořádání pravidelných akcí s dárkem (viz slevové akce) a odborných seminářů jednotlivých spolupracujících firem (viz aktuálně).

„I v roce 2006 očekáváme další nárůst obratu jak v souvislosti s růstem cen, tak v souvislosti s expanzí společnosti. Objem nákladů bez zboží bude pravděpodobně mírně vzrůstat. Společnost nadále zabezpečuje prostředky pro nárůst obratu a s tím související potřeby nárůstu stavu zásob tak, aby neměla omezující podmínky pro další růst, který se nebude prozatím zaměřovat na budování dalších poboček. Je pravděpodobné, že potřeba bude vyrovnána zvýšením stavu krátkodobých úvěrů. Pro financování investičních potřeb bude dána přednost využití leasingu. Ani v roce 2006 se nebude vyplacen podíl na zisku společníkům. Problematikou, které bude věnována pozornost, bude i nadále péče o odběratele a jejich zkvalitňování – vyhledávání nových solventních partnerů s potenciálem vysokých odběrů a udržení stávajících. Vyšší pozornost bude věnována vnitřnímu kontrolnímu systému společnosti,“ předpokládá ředitel společnosti Rudolf Kulhánek.

Společnost nevynakládá prostředky na výzkum a vývoj, avšak má zájem, aby podíl inovovaného zboží byl maximální. Společnost má registrovanou vlastní ochranou známku, kterou bude i nadále v nezměněné podobě využívat.

 

Nový objekt v Rakovníku

Podařilo se nám odkoupit zajímavý objekt v centru rakovnického sídliště Vinohrady. Je to bývalá uhelná kotelna. Původní záměr byl, že upravíme stávající objekt na archiv a sklad a na část rovné střechy se přistaví dvě podlaží se čtyřmi byty. Bohužel však se proti tomuto záměru postavila většina obyvatel sousedních bytovek a tak jsme od záměru s byty odstoupili. Přesto že jsme měly od všech orgánů, kteří záměr schvalují, souhlasné stanovisko ...
Celý objekt byl zrekonstruován, odizolován a vznikly v něm tři nadstandartní kanceláře s příslušenstvím a pěkný sklad a archiv. Objekt je cca 10 min. chůze od hlavního sídla firmy a v současnosti čeká na smysluplné využití v rámci činnosti firmy.

 

Hospodářská krize od roku 2009

V roce 2009 se v plné síle projevila hospodářská krize i v obratu naší firmy. Pokles byl výrazný a to až o několik desítek procent. Naštěstí jsme byli na tuto situaci připraveni a hned od začátku roku začli hledat úspory v režijních nákladech. Rok 2009 jsme přečkali s malým ziskem, ale ne v červených číslech. Krize nám pomohla v tom, že jsme se začali více věnovat hospodaření firmy a soustředili se na náklady, které jsou potřeba pro chod firmy a některé z nich upravili, nebo ořezali.
V současné době jsme již několik let na téměř stejném oratu, který přesahuje lehce 200 mil.

 

Příprava dalšího skladu

Během roku 2013 jsme došli k názoru, že je čas na využití pozemku, který jsme koupili do majetku firmy v roce 2008 a je v těsné blízkosti sídla firmy. Rozhodli jsme se, že na něm postavíme další sklad. Sklad bude velikosti cca 300m čtverečných a bude zateplený. Dodavatelem byl vybrán Stavební podnik Rakovník a Elektro Hrazdíra s.r.o. z Benešova. Slibujeme si od této stavby větší operativnost ve vyřizování zakázek. Pro hodně zboží musíme dojíždět do skladu v Lišanech a tím se akce zdržujie a prodražuje.

 

Budoucnost firmy

Naším cílem je společně s našimi zaměstnanci a zákazníky budovat stabilního, spolehlivého a inovativního dodavatele. Za nejzásadnější považujeme budování firemního teamu, ve kterém panuje přátelská a kolegiální atmosféra. Věříme, že tento přístup nám přinese i velkou výhodu pro naše partnery a budeme moc rádi, když nám pomůžete díky Vaším podmětům tyto cíle stále zdokonalovat.

 

Stavební úpravy haly v Rakovníku

Kanceláře vedení prodeje. V roce 2011 se vybudovaly dvě pěkné a prostorné kanceláře pro vedoucího obchodu a pro technika pro klíčové zákazníky. Kanceláře byly plnohodnotně připojeny na firemní informační system a mohou být chloubou firmy, při důležitých obchodních jednáních. Zádveří vstupu do haly v Rakovníku. V roce 2012 byl postaven reprezentativní úsek před vstupem do haly. Do prostoru byly umístěny jednotné prosklené skříně s nabídkou ručního a elektrického nářadí a ochranných pomůcek. Zároveň se vytvořil důstojný prostor pro prezentace výrobků dodavatelů. Do této doby se prezentace konaly většinou vně haly a když bylo nepříznivé počasí, tak se předváděčky nacpaly do vstupu. A tam to bylo docela nedůstojné a nepřehledné. Nyní můžeme nabídnout tyto prostory vystavovatelům celoročně a bez omezení počasím.

 

Velká nabídka zboží skladem

Naším cílem je rozšiřovat skladovou zásobu nabízeného sortimentu, ale i navazovat další spolupráci s novými výrobci, abychom patřili mezi nejvýznamnější hráče na trhu prodeje elektroinstalačního materiálu v ČR.

 

Technické vzdělávání

Elektro – viola s.r.o. klade velký důraz na školení nejen zaměstnanců, ale i zákazníků. Společně s výrobci pořádáme pravidelná technická školení, nebo prezentace. Kde jsou představeny novinky a trendy v sortimentu elektroinstalačních materiálů, automatizace a nářadí. Tyto prezentace jsou včetně malých bonusů jako je občerstvení, nebo dárky.

 

Rozšiřování prodejní sítě

Elektro – viola s.r.o. díky velkému zájmu zákazníků nejen z Rakovníka , v roce 2017 otevřela první pobočku v Žatci, v roce 2019 v Lounech a v roce 2024 v Kladně. Pobočky jsou denně zásobované z centrálního skladu v Rakovníku, aby zákazník měl zboží v co nejrychlejší možném čase. V tomto trendu určitě bude pokračovat a síť bychom v budoucnu rádi rozšířily.

 

                Tým Elektro Viola